انواع اسکلت های ساختمانی

اصولا به هرچیزی که توسط انسان ساخته می شود ودارای اجزاء باربر و غیرباربر است، می توان ساختمان گفت.

از اینرو ساختمان (تک بنا)، پل، سد راه، مخازن، سیلوها، پاکینگ هاو… میتوانند ساختمان محسوب شوند.

اما دراین فصل منظور از ساختمان،معنای رایج آن یعنی بنایی در یک یا چند طبقه، مورد نظر میباشد که به اختصار به انواع سازه های ساختمانی اشاره می شود.

اما پیش از وارد شدن به بررسی سازه های مهندسی، بهتر است مفهوم سازه (structure) مشخص گردد.

مفهوم سازه

اصولا سازه یک ساختمان عبارتست از یک عضو یا مجموعه ای از اعضا که به منظور تحمل وانتقال نیرو به کار می روند.

بنابراین سازه یک ساختمان باید بتواند دو وظیفه اصلی را به خوبی انجام دهد، درغیر اینصورت نمی توان به آن سازه گفت.

این دو وظیفه مهم عبارتنداز:

الف) ظرفیت باربری وتحمل نیرو

ب) انتقال نیرو

سازه های ساختمانی دارای اعضای افقی، عمودی ومایل هستند که با طراحی ومحاسبه صحیح می توانند نیروها را ( اعم از فشاری، کششی،خمشی و…) تحمل نموده واز تغییر شکل آن ها جلوگیری نماید.

اما آنچه در انتقال نیرو مهم است نوع ونحوه اتصالات اعضا به یکدیگر به یکدیگر می باشد.

اگر در سازه ای تحمل نیرو به خوبی توسط اعضا صورت گیرد اما انتقال نیرو که باید از طریق اتصالات انجام شود، به خوبی طراحی، محاسبه واجرا نشود، ساختمان با عدم ایستائی مواجه شده وفرو خواهد ریخت.

از اینرو این دو عامل، مکمل یکدیگر بوده وباعث ایجاد ایستایی در سازه می شوند.

 

انواع سازه های ساختمانی

ساختمان ها را با توجه به نوع مصالح مصرفی در اسکلت ( اجزاء باربر) آنها، می توان به انوع زیر تقسیم نمود:

 

 

ساختمان های بتنی:

ساختمان های اسکلت بتنی، ساختمان هایی هستند که اجزاء اصلی باربر آنها از بتن مسلح ( بتن ومیلگر) تشکیل شده است.

اجزاء اصلی در این سازه ها عبارتند از تیرها، ستون ها، پی ها، سقف ها و دیوارهای برشی.

 

به منظور اجرای ساختمان های بتنی باید اجزاء تشکیل دهنده بتن( ترکیب آب، سیمان، شن وماسه) را به درستی محاسبه، مخلوط ، حمل ودر نهایت تحت شرایطی ریخته و سپس از آن محافظت نمود.

از بتن در ساختمان به دو صورت می توان استفاده نمود که هریک دارای شرایط خاص و دارای محاسنی می باشند:

الف- بصورت درجا

ب – بصورت پیش ساخته ( ساخت در کارخانه )

 

  • محاسن و معایب ساختمان های بتنی

ساختمان های اسکلت بتنی دارای مزایا و معایبی می باشند که عبارتند از:

  • محاسن
  • وجود مصالح آن در طبیعت ( شن، ماسه و آب )
  • مقاوم بودن در برابر آتش سوزی
  • شکل پذیربودن
  • مقاومت در برابر رطوبت

 

  • معایب
  • سنگین بودن ساختمان
  • سرعت کم اجرا
  • اشغال فضای زیاد

جهت مطالعه ادامه مقاله “انواع اسکلت های ساختمانی” فایل pdf را دانلود نمایید.