سازه های فولادی

مقدمه

فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد ، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد.

قابلیت اجرای دقیق ، رفتار سازه ای معین ، نسبت مقاومت به وزن مناسب ، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است.

به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند ، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست .

فولاد ، آلیاژی از آهن و کربن است که کمتر از ۲ درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عموما” در حدود ۳ درصد کربن و ناخالصیهای دیگری مانند:

فسفر ، سولفور ، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می باشد .

ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است.

برای ساخت فولاد ، از چهار روش اصلی استفاده می شود.

این روشها عبارتند از : روش کوره باز ، روش دمیدن اکسیژن ، روش کوره برقی ، روش خلاء .

آنچه فولاد را به عنوان یک مصالح ساختمانی مناسب معرفی کرده می تواند شامل موارد زیر باشد :

– تغییر شکل در اثر بارگذاری و ایجاد تنش یکنواخت  

– وجود خاصیت الاستیک و پلاستیک 

 – شکل پذیری

– خاصیت چکش خواری و تورق  

– خاصیت خمش پذیری  

– خاصیت فنری و جهندگی 

 – خاصیت چقرمگی  

– خاصیت سختی استاتیکی و دینامیکی 

– مقاومت نسبی بالا  

– ضریب ارتجاعی بالا   

– جوش پذیری  

– همگن بودن 

 – امکان

-استفاده از ضایعات

   – امکان تقویت مقاطع در صورت نیاز

طراحی ساختمانهای فولادی

  انتخاب نوع مقطع ، روش ساخت ، روش بهره برداری و محل ساخت ساختمان ، خصوصیات و ویزگیهای متنوعی برای ساخت اسکلت باربر یک ساختمان بوجود می آورد.

مزیتهای هر سیستم سازه ای و مصالح مورد نیاز آن سیستم را در صورتی می توان بکار برد که خصوصیات و ویژگیهای آن مصالح و سیستمها در مرحله طراحی به حساب آورده شود و طراح باید در مورد هر یک از مصالح به درستی قضاوت کند.

این موضوع بویژه در ساختمانهایی که اسکلت فولادی دارند ضروری است.

جهت مطالعه ادامه مقاله “سازه های فولادی” فایل pdf را دانلود نمایید.