آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت ابتدای فاز سوم خیابان شیخ بهایی اول پلاک ۱۱۷
تلفن کارخانه : ۱-۴۵۶۴۳۱۷۰-۰۳۱
دورنگار: ۴۵۶۴۳۱۷۲-۰۳۱
afsco80@gmail.com   :رایانامه

ارتباط مجازی